Gündem

Jeopolitik gelişmelerle oynak bir görüntü sergileyen piyasalar

Jeopolitik gelişmelerle oynak bir görüntü sergileyen piyasalar bu sabaha daha sakin bir görüntüyle başlıyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarındaki sert hareketlerin ekonomilere olan potansiyel etkilileri değerlendirilmeye devam edilirken,  ABD vadelileri yatay. MSC Asya Pasifik endeksi ise %0,3 civarında primli. Diğer taraftan, Avrupa vadelilerinde kısmi düşüşler gözleniyor. Dünkü Rusya – Ukrayna arasındaki görüşmede müzakerelerin devam edilmesi kararı dışında bir şey çıkmadı. Bu arada Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da ağırlaşıyor. Hükümetlerin ardından Şirketler de Rusya’daki yatırımlarını geri çekiyor. MSCI da Rusya’nın endekslerden çıkarılacağını duyurdu. Rusya’nın MSCI’dan çıkma ihtimali Borsa İstanbul için sınırlı pozitif olabilir. Son zamanlarda MSCI’daki ağırlığı düşen Borsa İstanbul’un endekslerden çıkabileceği tartışılıyordu. Bu kapsamda olumlu gelmeye devam eden son çeyrek finansalları ile birlikte, piyasalardaki sakinliği bozabilecek yeni bir gelişmeye kadar, endeks hafif artıda kalmak isteyebilir.

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

     

MAKROEKONOMİ

   

Yurt içinde, geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyüme verisi takip edildi. Ekonomi, 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 ile Bloomberg beklentisi olan %9’un hafif üzerinde bir büyüme kaydetti. 4. çeyrekte kurda gözlemlediğimiz dalgalanma, talebin öne çekilmesini ve yurt içi talebin güçlü seyrederek özel tüketimin büyümeye en yüksek katkıyı veren kalem olmasını sağladı. Olumlu dış talep koşullarının desteğiyle 4. çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı sürdü.

 • Büyümede geriye dönük sınırlı revizeler gözlendi. 3. çeyrek büyümesi %7,4’den %7,5’e, 2. çeyrek %22’den %21,9’a, 1. çeyrek %7,4’den %7,3’e revize edildi. Pandemi gölgesinde 2020 yılında %1,8 büyümüştük. 2020 yılındaki düşük bazın da katkısıyla 2021 yılının genelinde büyüme %11 gerçekleştiMilli gelirimiz 2020 yılındaki 5 trilyon TL’den 7,2 trilyon TL’ye, dolar cinsinden ise 717 milyar USD’den 803 milyar USD’ye çıktı. 2021 yılında kişi başına GSYH ABD doları cinsinden 9.539 oldu.
 • 2021 yılının 4. çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, çeyreksel %1,5 artışla %2,1 olan beklentilerin altında bir büyüme gerçekleştirdi.

 Hatırda Kalması Gerekenler

 • 4. çeyrekte özel tüketim ve net ihracatın pozitif katkısına karşılık kamu tüketimi, yatırımlar ve stok kalemi büyümeyi negatif etkiledi. Yıllık %9,1 büyümenin kaynaklarına baktığımızda tüketim +12,2 puan (özel tüketim 12,5 puan, kamu tüketimi      -0,3 puan) katkı verdi. Özel tüketimin katkısı artarken, bütçe dengesi rakamlarını göz önüne aldığımızda 4. çeyrekte faiz hariç giderlerde reel anlamdaki belirgin artışa karşın kamu tüketiminin büyümeyi sınırladığı görüldü. İthalattaki artışın etkisiyle net ihracatın katkısı 3. çeyreğe göre azaldı ve +4,2 puan gerçekleşti. Yatırımlar -0,2 puanla büyümeyi sınırlı negatif etkiledi. Detaylarına bakıldığında makine yatırımlarının yıllık artışını hız keserek sürdürmesi yatırımlar adına olumlu beklentilerin sürmesine neden oldu. Bununla birlikte inşaat yatırımlarında iki çeyrektir daralma gözlenmekte. Güçlü ihracat ve özel tüketim talebinin stoklarla karşılanmaya devam edildiği görüldü. Ardı ardına 5 çeyrektir stokların eritilmesi büyümeyi 4. çeyrekte de -7 puan negatif etkiledi.
 • 2021 yılında %11 büyümenin kaynaklarına bakıldığında ise 9,3 puanı tüketim, 1,8 puanı yatırım ve 4,9 puanı net ihracat oldu. Stoklar büyümeyi 4,9 puan aşağı çekti.

 • 4. çeyrekte hizmet ve sanayi sektörü büyümeye belirgin katkısını sürdürürken, inşaat sektörü büyümeyi negatif etkileyen tek sektör oldu. Son 3 çeyrektir hizmet sektörünün büyümeye katkısı diğer sektörlerden daha güçlü oldu. Güçlü küresel ticaretin katkısıyla ihracatın desteklediği sanayi sektörünün büyümeye katkısı da sürdü. Finans sektörü 4. çeyrekte 0,5 puan büyümeyi pozitif etkiledi. Tarım sektörü 0,2 puan pozitif etkiledi. İnşaat sektörü 0,2 puanla büyümeyi aşağı çekti.
 • 2021 yılı genelinde %11’lik büyümenin başlıca kaynakları 4,6 puanla hizmetler sektörü ve 3,3 puanla sanayi sektörü oldu. 2020 yılında büyümeye 0,4 puan pozitif katkı veren tarım, 2021 yılında büyümeyi sınırlı aşağı çekti. 2020 yılında inşaat sektörü büyümeyi 0,5 puan desteklemişti, 2021 yılında ise 0,1 puan negatif etkiledi.


Ayrıca TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri açıklandıOcak ayında ihracat ve ithalat rekor seviyelerinden geriledi. İhracat aylık %21, ithalat ise %4,2 geriledi. Yıllık bazda ihracat %17,2 artarken, ithalat ise %54,2 arttı. Dış ticaret açığı ocak ayında tarihi yüksek seviye olan 10,3 milyar USD olurken, 2021 yılı Ocak ayında 3,1 milyar USD idi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %63,2’ye gerilerken, altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz ayla kıyasladığımızda %96,8’den %91’e geriledi.

 • Geçen ay İran kaynaklı enerji arzı sıkıntıları (kısıtlı bir süreyi kapsasa da) ve Omicron varyantı kaynaklı olumsuz etkileri dış ticaret verilerinde kısmen görmekteyiz. Ayrıca Ukrayna ve Rusya geriliminin emtia fiyatlarına ve küresel tedarik zincirine olan yansımaları kısa vadede risk unsuru olmaya devam edecektir. Rusya’nın önemli bir emtia ihracatçısı olması da arz güvenliği kanalıyla küresel ekonomide yavaşlamaya neden olabilir. Ayrıca enerji fiyatlarında son dönemde gördüğümüz artış da dış ticaret açığı üzerindeki baskıyı artırabilir.
 • Artan ekonomik faaliyet, ısınma ihtiyacının artması, küresel ölçekte enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisiyle enerji ithalatı tarihi yüksek seviyelerini yeniledi, aylık %23 arttı ve 8,8 milyar USD’ye yükseldi.
 • İhracatta motorlu kara taşıtları ise ilk sırada yer almaya devam etti fakat önceki aylara göre ivme kaybı dikkat çekmekte. Avrupa’nın otomotiv endüstrisi için Rusya’nın ihracatçı olduğu ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşama olasılığının, ihracatımızda en önemli kalemlerden biri olan otomotiv sektörünü de dolaylı olarak etkileyebileceğinin değerlendirildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla gelişmeler arz kanalıyla dış ticaretimiz için de önem arz etmekte. Ayrıca Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin hububat ithalatında önemli yer tutmasının da gıda ithalatına olan yansımaları izlenecektir
 • Altın ithalatında ise aylık bazda artış görülmekle birlikte tarihsel ortalamasının altında seyretmekte.
 • İç talep görünümüne dair daha net bir resim sunan altın ve enerji hariç ithalatta ise yavaşlama görmekteyiz. Ayrıca tüketim malı ithalatındaki aylık %20,8’lik yavaşlama ve iç talebe dair izlediğimiz diğer öncü göstergelerden konut, taşıt ve beyaz eşya satışları gibi kalemlerdeki düşüşle uyumlu. Bu açıdan bu veriler ocak ayında iç talepteki yavaşlamanın devam ettiğini düşündürmekte.
 • Günlük ihracat verilerine baktığımızda ocak ayındaki düşüşün ardından şubat ayında aylık ihracatın 19-20 milyar USD arasında gerçekleşebileceğini hesaplamaktayız. Önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler tedarik zincirindeki sıkıntıları belirginleştirebilir ve tedarik zincirinde beklenen normalleşmeyi biraz daha geciktirebilir.


   Kaynak: TÜİK.
Bunun yanında, TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi yayınlandı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi ocak ayında aylık %13,09 artarken, yıllık ise %71,63 artış kaydetti. Alt gruplar bazında bakıldığında ocakta aylık en yüksek artışlar,  idari ve destek hizmetler (%19,36), gayrimenkul hizmetleri (%15,84) ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde (%14,92) görüldü. Yıllık bazda en yüksek artışlar ise, gayrimenkul hizmetleri (%191,90), ulaştırma ve depolama hizmetleri (%90,32) ve konaklama ve yiyecek hizmetlerinde (%54,66) gözlendi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mart-mayıs dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, mart ayında 31 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 33,5 milyar TL iç borçlanma, nisan ayında 22,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 27 milyar TL iç borçlanma, mayıs ayında ise 51,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 59 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Takvime bakıldığında mart ayında dış borç ödemesinin yoğun olduğu görülmekte fakat nisan ve mayıs ayında dış borç ödeme takvimi hafiflemekte. Mayıs ayında ise iç borç ödemesinin yoğun olduğu görülmekte.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 17.45’te şubat ayına ilişkin nihai imalat PMI verisi takip edilecek. Öncü verilere göre imalat PMI, 55,5’ten 57,5’e yükselerek ekonomik aktivitenin olumlu seyrettiğine işaret etmişti. Bu dönemde Omicron varyantı kaynaklı vakaların azalması ve kısıtlamaların kaldırılması bu yükselişte belirleyici olmuştu. 

Ayrıca ABD’de TSİ 18’de şubat ayına ilişkin ISM imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak. ABD’de ocak ayına ilişkin ISM imalat sanayi PMI endeksi 58,8’den 57,6’ya gerilemekte birlikte imalat sanayinin güçlü büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti. Endeksin şubatta ise 58’e hafif yükselmesi bekleniyor.

Avrupa genelinde de şubat ayına ilişkin nihai imalat PMI verileri takip edilecek. Avrupa genelinde şubat ayına ilişkin öncü imalat PMI’lar, büyüme bölgesindeki güçlü seyirlerini sürdürmüştü. 

Ayrıca Almanya’da TSİ 16’da şubat ayına ilişkin öncü TÜFE verisi açıklanacak. Almanya’da TÜFE, ocakta aylık %0,4 artarken, yıllık ise 1992’den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan %5,3’ten %4,9’a kısmi gerilemişti. Şubat ayında ise TÜFE’nin öncü verilere göre aylık %0,9 artması ve yıllık ise %5,1’e yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan, TSİ 22’de Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic’in ve TSİ 21.30’da BoE Para Politikası Komitesi Üyesi Michael Saunders’ın konuşmaları takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10’da şubat ayına ilişkin İSO imalat PMI verisi açıklanacak. Ocak ayında İSO imalat PMI, 52,1’den 50,5’e gerileyerek imalat sanayi faaliyetlerinin kısmi yavaşladığına işaret ederken, genişleme bölgesinde kalmaya devam etmişti. Bu ay ise kurdaki durağan seyre ve şubat ayında ihracattaki artışa rağmen, reel kesim güven endeksinde ve KKO’da kısmi düşüş gördük ayrıca geçen ay yaşanan enerji arzı sıkıntılarının üretime olan gecikmeli etkileri ile şubat ayında PMI’da yataya yakın bir seyir görmemiz olası.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre 25 Şubat haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. Toplam rezervin 0,4 milyar USD azalarak  113,6 milyar USD’ye gerilediğini ve net uluslararası rezervin 1,3 milyar USD azalarak 18,5 milyar USD’ye gerilediğini öngörmekteyiz.
 

ŞİRKET HABERLERİ 

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2021 ana ortaklık net dönem karı 866,5mn TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 312mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 114,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %183,5 artarak 5.565mn TL’ye çıkarken brüt kar %98,3 büyüyerek 619,1mn TL olmuştur. Şirket’in döviz bazında garantili satış yapan yurt dışı santrallerinin kârlılığa olumlu etkisi görülmektedir. Operasyonel giderleri aynı dönemde %105,8 artarak 81,5mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden net gelirler ise 4Ç2020’deki 1,2mn TL’den kurlardaki yüksek artışa bağlı olarak 4Ç2021’de 169,5mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece net faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %158,2 oranında artarak 707,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde Şirket’in FAVÖK’ü %78,1 oranında artarak 706,7mn TL (ortalama piyasa beklentisi 783mn TL) olmuştur. FAVÖK Marjı ise 7,5 puan azalarak %12,7 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç2021’de finansman tarafında 608,7mn TL net finansman geliri kaydetmiştir (4Ç2020’de 78,3mn TL net finansman gideri açıklanmıştı). 407,8mn TL’lik vergi gideri sonrası Şirket’in ana ortaklık net dönem karı 866,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 12 aylık ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %257,4 artarak 1.680mn TL’ye ulaşmıştır.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Pozitif): Doğuş Otomotiv 4Ç2021’de 1.076mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi şirketin 4. çeyrekte 573mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 296,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2021’de 4Ç2020’ye göre %14,2 oranında azalarak 5.860mn TL’ye gerilerken, brüt kar %12,4 oranında artarak 1.038mn TL olmuştur. Şirketin brüt kar marjı ise 4Ç2020’ye göre 4,2 puan artışla %17,7 olarak gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv’in operasyonel giderleri aynı dönemde %35,2 oranında artmış ve 594,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 921,3mn TL net gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 1.365mn TL’yi göstermiştir. 4Ç2020’deki faaliyet karı 402,6mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 17,4 puan artışla %23,3’ü göstermiştir. 4Ç2021 FAVÖK’ü %4,8 gerilemeyle 494,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yıllık 0,8 puan artmış ve %8,4 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 0,4mn TL net gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 184,5mn TL’lik net gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 1.550mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket’in net finansman giderleri yıllık %71,1 artarak 178,8mn TL’ye yükselmiştir. 295mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 1.076mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık net dönem karı üzerinden hesaplanan net kar marjı da 14 puan artışla %18,4’e yükselmiştir.

4. çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2021’deki ana ortaklık net dönem karı 2.332mn TL olmuştur. 2020 dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 1.037mn TL idi.

Sonuçların ardından Şirket 2022 beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre, 2022 yılında toplam otomotiv pazarının (ağır ticari araç dahil) 830bin adet (2021: 763bin) seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Doğuş Otomotiv’in satış adetinin ise Skoda hariç 97bin adet (2021: 95bin) civarında olabileceğini tahmin edilmektedir. Şirketin yıllık yatırım harcamaları beklentisi ise 399mn TL (2021: 330mn TL)  seviyesindedir.

Ayrıca, Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 5,6818TL kar payı (net 5,1136TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %12,1 olarak hesaplanmaktadır.

İndeks Bilgisayar (INDES, Pozitif): Şirket’in 4Ç2021’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 225,6mn TL artarak 266,3mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 4Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,5 oranında artarak 4.022,2 gerçekleşirken, satışların maliyeti %24,2 oranında artarak 3.826,8mn TL olmuştur. Şirketin, brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %56 oranında artarak 195,5mn TL kaydedilmiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan artışla  %4,9’u göstermiştir. Operasyonel giderleri %23 oranında artarak 49,4mn TL gerçekleşmiştir.  Şirket, kur farkı kaynaklı 157,2mn TL diğer faaliyet geliri yazmış ve 303,3mn TL esas faaliyet karı kaydetmiştir. Faaliyet kar marjı 2,8 puan yükselerek %7,5 olmuştur. Şirket’in 4Ç2021 FAVÖK’ü 151,2mn TL ile 4Ç2020’nin %62,7 üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan FAVÖK marjı 0,9 puan yükselişle %3,8 olmuştur. Finansman gelirleri 124,8mn TL’yi göstermiştir. Şirket, 141,4mn TL vergi gideri sonrasında 266,3mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirketin 4Ç2021’deki net kar marjı 5,3 puan artarak %6,6’ya yükselmiştir.

4. çeyrek kar rakamıyla birlikte, 2021 yılı ana ortaklık net dönem karı 403mn TL’ye ulaşmıştır. 2020’de 143,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY 2021 yılının 4. çeyreğinde 1,98 milyar TL (225mn dolar) net dönem karı kaydetmiştir. Piyasanın ve bizim kar beklentimiz ise 2,4 milyar TL idi. Tahminimizdeki sapmada satış gelirlerinin ve marjların beklentimizden iyi gerçekleşmesine karşın yüksek finansman gideri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 4Ç2020’de 385mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri 4.çeyrekte %164,7 oranında artarak 36,9 milyar TL’ye (Piyasa beklentisi: 35,5 milyar TL) yükselen şirketin satışların maliyeti %131,8 artmış ve 27,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle brüt kar 9,5 milyar TL olmuştur. Brüt kar marjı %25,7’yi göstermiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler 6,2 milyar TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2021’de 519mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket’in faaliyet karı 6,7 milyar TL olmuştur. 4. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 525mn TL net gelir kaydedilirken, iştiraklerden net gelirler 311mn TL’yi göstermiştir.  Şirketin FAVÖK rakamı 4Ç2020’ye göre %190,3 artarak 4Ç2021’de 11,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 4Ç2020’deki %27,9’dan %30,6’ya yükselmiştir. (Piyasa beklentisi: 9,1 milyar TL) Finansman tarafında da kredi ve kiralama yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı giderleri sebebiyle 5,3 milyar TL net gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 2,2 milyar TL olurken, 249mn TL’lik vergi gideri sonrası 1,98 milyar net dönem karı açıklanmıştır.
 
Son çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2021’deki net dönem karı 8,2 milyar TL olmuştur. 2020 yılındaki net dönem zararı 5,6 milyar TL idi.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr): Şirketin 2021 yılı 4. çeyrek net dönem karı 413,3mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 190mn TL idi. 4Ç2020’de Şirket 621,4mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %45,9 oranında artarak 4.910mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %51,4 oranında artan Şirket’in 4Ç2021’deki brüt karı da geçen yılın 4. çeyreğine göre %26,1 oranında artmış ve 932,7mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 3 puan düşüşle %19’u göstermiştir. Operasyonel giderleri %66,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 168,8mn TL net gider kaydetmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %11,7 oranında azalmış ve 611,6mn TL olmuştur. FAVÖK ise %21,5 artışla 883,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı da yıllık olarak 3,6 puan gerilemeyle %18 olmuştur. Finansman tarafında ise 482,7mn TL net gider kaydedilmiştir. 4Ç2020’de 64,7mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 128,9mn TL olmuştur. 284,4mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 413,3mn TL olmuştur. İlgili dönemin net kar marjı da 10 puan azalışla %8,4 olarak gerçekleşmiştir.
 
4. çeyrek karıyla birlikte 2021 yılı net dönem karı %14,1 artışla 1.519mn TL’ye ulaşmıştır.
  
Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 2,2198TL kar payı (net 1,9978TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %4 olarak hesaplanmaktadır.

Çimsa (CIMSA, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 1,4806TL kar payı (net 1,3325 TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %4,6 olarak hesaplanmaktadır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sözleşmesi Yüklenicilerle 22.02.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 1.221mn TL+KDV ‘ dir.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, Ege Entegre İnşaat Makina Enerji A.Ş. ile Denizli’deki Greeneco Hibrit Projesi (JES-GES) kapsamında trafo alımı için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 232bin USD’dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile 3,2mn TL)

Türkiye Sigorta (TURSG, Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,4565 TL kar payı (net 0,4148 TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %10,5 olarak hesaplanmaktadır.
  
Türk Telekom (TTKOM, Nötr): Türk Telekom, bulut tabanlı yazılımlar konusunda öncü şirketler arasında yer alan Mavenir ve 5G’ye özel ağ çözümleri üreten sistem entegratörü ComPro Bilişim Teknolojileri ile 5G teknolojilerine dair ekosistemin zenginleştirilmesinde önemli rol oynayan Açık Radyo Erişim Ağı (Open vRAN) denemeleri konusunda iş birliği yaptı. Türk Telekom, İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde mobil şebeke çözümleri geliştiren Mavenir ve sistem entegratörü ComPro ile bu kapsamda yaptığı anlaşmayı duyurdu. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Pozitif): Banka Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,1184 TL kar payı (net 0,1065 TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,3 olarak hesaplanmaktadır.
 

SEKTÖR HABERLERİ 
 

Enerji: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sinin %18’den %8’e düşürüldüğünü söyledi.

Diğer taraftan, Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

 

Good-Year (GOODY, Pozitif): Şirket’in 4Ç2021’deki net dönem karı 133,1mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki net dönem karı 53,4mn TL idi. Satış gelirleri 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,5 artarak 1.351mn TL’ye ulaşırken, brüt kar %106,5 yükselmiş ve 268,9mn TL olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %52,5 artarak 86mn TL’ye yükselmiştir. 53,3mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı da 236,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket’in FAVÖK’ü ise geçen senenin aynı dönemine göre %144,6 artışla 202,6mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 6,8 puan artışla %15’i göstermiştir. Finansman tarafında 96,7mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. 6,5mn TL net vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı 133,1mn TL olmuştur.

4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2021 yılı net dönem karı 367,5mn TL olmuştur. 2020 yılı genelinde net dönem karı 151,2mn TL idi.

Jantsa (JANTS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2021’deki net dönem karı 176,4mn TL olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki net dönem karı 41,8mn TL idi. Satış gelirleri 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %135,4 artarak 477,1mn TL’ye ulaşırken, brüt kar %143,8 yükselmiş ve 150,5mn TL olmuştur. Şirket’in operasyonel giderleri aynı dönemde %158,2 artarak 48,3mn TL’ye yükselmiştir. 113mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte faaliyet karı da 215,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirket’in FAVÖK’ü ise geçen senenin aynı dönemine göre %128,1 artışla 105mn TL olmuştur. FAVÖK marjı da 0,7 puan azalışla %22’yi göstermiştir. Finansman tarafında 17,3mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. 35,8mn TL net vergi gideri sonrası Şirketin net dönem karı 176,4mn TL olmuştur.

4. çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2021 yılı net dönem karı 366,6mn TL olmuştur. 2020 yılı genelinde net dönem karı 150,5mn TL idi.

Kütahya Porselen (KUTPO): Şirketin mevcut porselen üretim kapasitesinin komple yeni yatırım yapmak suretiyle artırılması amacıyla, T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün Yatırım Teşvik Belgesi çerçevesinde, Şirket tarafından 74,6mn TL tutarında yatırıma başlanmış olup, 2022 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflendiği açıklanmıştır.
 

FAİZ PİYASALARI

 

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde gerçekleşti. TCMB dün 96 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 384 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,96 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,82-%1,93 bandında hareketin ardından %1,82 seviyesinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 75 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. 

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ


 

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Daha Fazla Göster

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
canlı casino siteleri
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -