Ekonomi

Piyasadan haberler

ADEL

23 Ekim 2020 tarihinde Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirkete verilen kredi derecelendirme raporunda Şirketin kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notu (TR) A1+ olması gerekirken sehven (TR) A1 yazılmıştır.

AKGRT

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 344.498.750 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 259.001.578 TL)

ALGYO

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 218.197.470 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 85.703.567 TL)

ALMAD

Şirketin madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından  Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara’da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, Şirket lehine sonuçlanmıştır.İhale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL 27.11.2020 tarihinde şirket tarafından nakden ödenecek olup ihale konusu gayrimenkul ve makina-hat ve ekipmanların mülkiyeti Devir ve Teslim Anlaşmasının imzalanması ile şirkete geçecektir.

BMELK

Şirketin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ek Yönetim Kurulu kararı hakkında KAP’ta yer alan bildirim

BORSA İSTANBUL A.Ş.      EUYO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUYO) payında 27/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirler uygulanacaktır.EUYO.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 26/01/2021’dir.

CEMTS

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 90.184.853 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 41.934.001 TL)

FMIZP

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 20.394.531 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 22.032.481 TL)

FROTO

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 2.267.706.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 1.342.707.000 TL)

HALKB

JCR Eurasia Rating, Bankayı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-‘den ‘BB+’ya, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘A-3’ten ‘B’ye revize ederken ilgili notların görünümlerini ‘Negatif’ olarak belirlemiştir.

IEYHO, CEMAS

Bağlı ortaklık Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 165.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 51.500.000 TL nakit artırmak suretiyle 216.500.000 TL’ne yükseltilmesi işlemi 22.10.2020 tarihinde tescil olmuştur. Söz konusu sermaye artırımı öncesinde %99,84 olan şirket payı, sermaye artırımı sonrasında %76,11 olmuştur. Sermaye artışı, Özışık İnşaat ve Enerji  A.Ş. (Özışık) tarafından nakden karşılanmıştır. Sermaye artışı sonrasında Özışık’ın Işıklar İnşaat Malzemeleri sermayesindeki  payı %23,79 olmuştur.

ITTFH

Bağlı ortaklık Selva Gıda San.A.Ş.’nin halka arzına ilişkin olarak, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 24.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.10.2020 tarihli 66/1307 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 26.10.2020  tarihinde tebliğ alındığı,Bakanlık onayı için bugün Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı, Selva Gıda San.A.Ş.tarafından Şirkete bildirilmiştir.

KCHOL

Şirketin 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 5 Kasım 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

KONTR

Şirketin (Yüklenici), İstanbul’da devam etmekte olan, HITACHI ZOSEN INOVA AG – MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM A.Ş. ortak girişiminin (Ana İşveren) üstlendiği, “İBB ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YAPIMI İŞİ” dahilindeki “PROSES DCS İLE ENTEGRE OLACAK, PROSES, NON-PROSES ELEKTRİK-MEKANİK SİSTEMLERE AİT DCS (Dağınık Kontrol Sistemi) SİSTEMİ” işlerine yönelik olarak MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.’ne (İşveren) verdiği 450.257,00€ +K.D.V. tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme imzalanma aşamasına geçilmiştir.

KRSTL

Şirket tarafından, aşağıda bilgilerine yer verilen ön anlaşmalar kapsamında, ilgili firma  ile yeni iş ilişkisine başlanacaktır;  “Torku” markası ile  Balıkesir  tesislerinde 70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. ile 26/10/2020 tarihinde “Fason Üretim Protokolü” anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma konusu ürünler müşteriye 2020-2021 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.

OTKAR

Şirket, 4×4 ve 8×8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup, ilgili teslimatların 2021 yılında başlayarak 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

QNBFB

Banka Yönetim Kurulu’nca,  QNB Finansbank grup şirketleri ile birlikte sermayesinin % 100’üne sahip bulunduğu Hemenal Finansman A.Ş.’ndeki toplam 70.000.000,00 TL nominal değerli hisselerinin tamamının satılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda, Bankamız’a ait 69.999.996,00 TL nominal değerli hissenin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna satışı için bir pay devri sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devir bedeli Kapanış Tarihi öncesindeki son aysonu bilançosundaki özkaynak tutarına göre belirlenecektir. Şirket hisselerinin devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir.

ROYAL

TMSF Fon Kurulu Kararı ile Royal Halı Mal, Hak ve Varlıklarından oluşturulan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin yeniden satış ihalelerinin açılmasına karar verilmiştir. Resmi Gazete’nin 26/10/2020 tarih ve 31286 no.lu sayısında ilan edildiği üzere; Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353.000.000.TL, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 87.500.000.TL muhammen bedel belirlenmiştir. Satış ihaleleri 18/12/2020 tarihinde Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için saat 15:30, BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için aynı gün 16:30’da gerçekleştirilecektir.

SASA

POY İplik Üretim Tesislerinde 26.10.2020 tarihi itibarıyla 1.000 ton/gün (tam kapasite) birinci kalite üretime ulaşmış bulunulmakta.

SAYAS

Üretim yerleşkesini mülkiyetinde bulunduran İlişkili taraf Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve yerleşkemize komşu olan 142 Ada 4 Parsel’de yer alan 7967,86 m2 büyüklüğündeki arsa ile 152 Ada 6 Parsel’de bulunan arsanın 56564/1982777 hissesinin satın alındığı bilgisi şirket ile paylaşılmıştır. İlişkili şirketce bahse konu arsaların kullanım şekillerine imar planlaması sürecinin tamamlanması ertesinde karar verilecek olup yapılan yatırımın yürütülen tedarik çalışmaları açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

TATGD

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 73.887.915 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 44.941.617 TL)

TMSN

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. kısmi bölünme işlemleri ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı bildirim

TOASO

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 1.144.966.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 1.031.147.000 TL)

TTRAK

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide olmayan net karı 360.439.880 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 43.604.161 TL)

TUPRS

Uluslararası  derecelendirme  kuruluşu  Fitch Ratings  şirketin  Uzun  Vadeli  Yabancı  Para  Cinsinden  kredi notunu  BB-‘ den B+’ ya indirmiştir. Not görünümü ise “Negatif” olarak korunmuştur

VESTL, VESBE

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere’de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Ticari markaların AB’de tescil devirleri tamamlanmış olup, AB dışı bazı ülkelerde tescil işlemleri devam etmektedir.  Vestel’in ODM müşterileri arasında yer alan ve İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri olan Crosslee PLC’den gerçekleştirilen bu satın alma ile Şirketin İngiltere pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi beklenmektedir.

VKGYO, VAKBN

Şirket portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki “T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi”nin,  A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisinden; Toplam 28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’ya toplam 427.018.300,- TL  bedelle satışının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda  Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmiştir.

YKBNK

Yapı ve Kredi Bankası’nın 2020 yılı 9 aylık solo net karı 4.314.432.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 3.336.740.000 TL)

SISE

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı  1.392.475.000 TL oldu. (2019/9 AYLIK: 1.358.982.000 TL)

HEKTS

Şirket’in 2020 yılı 9 aylık konsolide net karı 127.176.170 TL oldu.  (2019/9 AYLIK: 110.814.251 TL)

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı