Gündem

SABİM resmen kuruldu

ANKARA (İGFA) – SABİM’den yapılan yazılı açıklamada şunlar söylendi: “Bugün burada yetkili olmasına rağmen üyelerinin hakkını arama noktasında yeterli inisiyatifi almayan sağlık sisteminin bu hale gelmesinde büyük rolü olan sendikalara karşı, sendikal mücadelenin varlığını ve önemine vurgu yapma ve sahanın beklediği umuda çare olmak üzere 21 STK bir araya geldik.

Etki gücümüzü Yetkiyle taçlandırma adına bütün Hekim ve Sağlık kurum çalışanlarını, Platform paydaşlarımızdan, kendilerine yakın bulunan sendika ve derneklere üye olmaya davet ediyoruz.

Platform için birlik çağrısı yapan ve Platformun sözcüsü Hekim Birliği Sendikası başta olmak üzere 21 STK bir ilki gerçekleştiriyor olmanın, heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Üyelerimize karşı gerçek anlamda sorumluluk hissetmenin bilinciyle, mevcut sorunların çözülmesi adına her alanda ortak mücadele ve güç birliği için bu büyük birlikteliği gerçekleştirdik.

SABİM, 19 SENDİKA 2 AİLE HEKİMİ FEDERASYONU OLMAK ÜZERE TOPLAM 21 STK’NIN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞUYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, 19 sendika 2 aile hekimi federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşiminden oluşmaktadır. Kurulan birliktelik ile ortak taleplerimiz açıklanacak, yol haritası belirlenecek ve büyük kitlesel eylemselliklere başlanacaktır.

Taleplerimizi dile getirme amaçlı ilk iş bırakma eylemimiz, toplu görüşme sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.

Hekimler, sağlık kurum çalışanları, ebe hemşireler tıbbi Sekreterler teknisyen teknikerler GİH YHS THS sağlık ve sosyal hizmet çalışanının mevcut sistem içerisinde hizmet sunabilecek tahammülü kalmamıştır. Her iş bırakma eylemlerimizde olduğu gibi poliklinik hizmeti gibi elektif hizmetler verilmeyecek ancak acil durumlar iş bırakma eyleminden muaf tutulacaktır.

SAĞLIK SİSTEMİNDE KALİTELİ HİZMET

Sağlık sisteminde kaliteli hizmet sunumu için yeterli zamana, yeterli ücrete ve hak edilen saygınlığı görmeye ihtiyacı vardır. 3-5 dk. muayene süreleri ile sürdürülmeye çalışılan bu sistemle hastalar iyileşememekte, tahlil ve tetkiklere yüklenilmekte, defansif tıp gelişmekte ve hastaların iyileşerek sistem dışına çıkması sağlanamadığından, sürekli sistem içerisinde kalmaya zorlanarak, gereksiz yoğunluk oluşturmaktadır. Aşırı yoğunluk ve baskı temelinde inşa edilmiş bu gereksiz, anlamsız ve şiddete davetiye çıkaran kör sarmal artık sona ermelidir. İnşa edilecek ideal sağlık sistemi için 15-20 dakikalık muayene süreleri esas alınmalı ve “Hakkıyla Görev” bilinciyle hareket edilmelidir.

Aile hekimliğinde tarama ve izlemler gibi koruyucu odaklı sağlık hizmetlerine yoğunlaşılmalıdır. Cari ödeme yetersizliği sebebiyle aile hekimliği sistemi, sekteye uğrama tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yine yetersiz ücretler sebebiyle ASM’lerde görev alan sağlık çalışanları TSM’leri tercihi etmeye başlamıştır.

ÜCRET ARTIŞI

Mevcut şartlarda ülkemizin içerisinde bulunduğu enflasyonist ortam sebebiyle yapılacak her türlü ücret artışının yetersizliği ise aşikardır. Bu sebeple insanca yaşam için maaş alt sınırı, yoksulluk sınırı olmalıdır. En düşük sağlık kurum çalışanı yoksulluk sınırı üzerinde, en düşük Hekim maaşı ise bu sınırın en az 3 katı olmalıdır. Eğitim liyakat ön planda olmalıdır.

Şiddetle ilgili oluşan vakalarda etkili ve caydırıcı yol ve yöntemler belirlenmeli ve pratikte uygulanmalıdır. Sağlık sisteminin yeniden inşası hekimler ve sağlık kurum çalışanlarına duyulacak saygı ve sevgi inşasıyla mümkün olacaktır. Artık hem yitirilen saygınlığın yeniden iadesi hem de yetersiz ücretlerin yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmesinde alınan eğitimin hakkına göre uygulamaya geçilmesi esas ilke olmalıdır. Aksi takdirde bu gelir adaletsizliğinin olduğu yerde kimse meşakkatli eğitim sürecine göğüs germeyecek, ileride sağlık hizmeti verecek kadrolar yetişmeyecek ve sağlık hizmeti alabilme imkanı kalmayacaktır.

YETKİLİ AMA ETKİSİZ SENDİKALAR

Yetkili ama etkisiz sendikalarda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza bu zulme ortak olmama adına tepkilerini göstermelerini bekliyor başlatılan bu onurlu mücadele de yer alma adına aramıza davet ediyoruz.

Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler hastalarımızın nitelikli tedavi olma ve iyileşme hakkını savunduğunuzun hastalarımızca bilinmesini arzu ediyoruz.

Pandemide ve her türlü zorlu şartlarda hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz.

Nitelikli sağlık hizmeti oluşumu için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil hastalarımız içinde mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz.

Daha Fazla Göster

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
canlı casino siteleri
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -